Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

Sukkie
8918 93b7
Reposted fromshar17666 shar17666 viaa-antimatter a-antimatter
Sukkie
1711 2812 500
Ignacy Karpowicz - "Sońka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaa-antimatter a-antimatter
Sukkie
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaa-antimatter a-antimatter
Sukkie
7760 5a7c 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viareppin reppin
Sukkie
2423 0a93 500
Reposted fromreppin reppin
Sukkie
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viareppin reppin
Sukkie

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viareppin reppin
Sukkie
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viareppin reppin
Sukkie
4602 41d3
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaBlueBerryyy BlueBerryyy
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaBlueBerryyy BlueBerryyy
Sukkie
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaBlueBerryyy BlueBerryyy
Sukkie
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
7685 ca4e
Sukkie
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Sukkie
5541 7cc7
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viasamozatrucie samozatrucie
Sukkie
0634 5d59 500
J. L. Wiśniewski
Reposted frommaybeme maybeme viacytaty cytaty

July 03 2015

Sukkie
Sukkie
4267 9885
Reposted fromstercum stercum viadzisalbojutro dzisalbojutro
Sukkie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...