Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

Sukkie
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viapersona-non-grata persona-non-grata
Sukkie
0772 3df1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaMrrruk Mrrruk
Sukkie
4169 3f72 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaaneth aneth
Sukkie
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacukrowa cukrowa
Sukkie
Sukkie
Zaczęliśmy razem nową porę roku.
— Lato.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
Sukkie
To co zrobił Gauguin, czyli rzucił w pizdu wszystko i zaczął od nowa nazywa się w psychologii syndromem Gauguina. Sram na to jak się to nazywa. Ale Gauguin to przykład, że zawsze można zacząć od nowa.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarancione arancione
Sukkie
Biorąc ślub, podejmuję decyzję, że będę z mężem do końca życia. Czasem spotykam się z pogardą dla swojej decyzji. Ktoś mi mówi, że nic nie wiem o życiu, ktoś inny daje nam trzy lata. To przykre, że ludzie tak mówią, bo to w żaden sposób nie świadczy o moim związku, tylko o tych ludziach - że zostali zranieni, a z tej rany sączy się ropa. Na innych.
— Aleksandra Hamkało
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarancione arancione
Sukkie
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
Sukkie
6712 5c74
sztuczne fiołki <3
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialivhanna livhanna
Sukkie
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove vialivhanna livhanna

July 01 2015

Sukkie
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viastarryeyed starryeyed
Sukkie
9643 778b
Reposted frompengin pengin viapersona-non-grata persona-non-grata
Sukkie
2659 88d1
Reposted fromretaliate retaliate viawishlist wishlist
Sukkie
2214 b122
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaMrrruk Mrrruk
Sukkie
Sukkie
Reposted fromoski oski viaprzekleta przekleta
Sukkie
3150 6d21
Reposted frombitterteeth bitterteeth viaprzekleta przekleta
Sukkie
1824 9c23 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl